Content Marketing Assistant (Welsh Speaking)

Content Marketing Assistant

Create Account

Forename
Surname
Email
Username
Password
Confirm Password
Please tick this box to confirm that you're happy for us to store your relevant personal data in our online recruitment system. If you don't do this, we can't process your application.

Closing Date: 04/12/2019

Location/Division: Ocean Park House, Cardiff

Cynorthwyydd Cynnwys Marchnata (Siaradwr Cymraeg)

Cyflog sylfaenol yn dechrau ar £20,000 y flwyddyn ac yn codi i £21,500 y flwyddyn plws £500 ymgodiad Iaith Gymraeg. Buddion ychwanegol yn cynnwys pecyn gwyliau hael, cynllun gofal iechyd, cynllun pensiwn cyfrannol a mwy. Cyfanswm pecyn gwobr ddechreuol £23,500 y flwyddyn.

Byddwch chi’n gyfrifol am gefnogi datblygiad a gweithrediad y cynllun cynnwys marchnata yn unol â strategaethau marchnata ac amcanion y busnes, gan sicrhau bod ein gwerthoedd brand a negeseuon marchnata allweddol yn bresennol ynghyd a’n henw am ardderchowgrwydd.

Byddwch yn gweithio ar gynhyrchu a rhannu ystod eang o gynnwys, at bwrpasau ar-lein ac oddi ar-lein gan gynnwys postiau blog, fideos, erthyglau, trydaron a thaflenni a byddwch yn cynorthwyo’r Uwch-reolwr Marchnata a PR mewn gweithgareddau PR.

Mae’r rôl hon hefyd yn cynnwys rheoli ein platfformau cyfryngau cymdeithasol, postio cynnwys dwyieithog organig a thaladwy er mwyn sicrhau ein bod ni’n cyrraedd ac yn cysylltu gydag ein marchnad darged trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, gan gymryd mantais o bob cyfle a thyfu ein sianelu cyfryngau cymdeithasol o fewn y gymysgedd farchnata.

Mae sgiliau ysgrifennu a siarad trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon gan y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynhyrchu cynnwys dwyieithog.

Lleolir y swydd yn ein swyddfa yn Ocean Park House, mae’r rôl hon yn eistedd o fewn y Tîm Marchnata a bydd deiliaid y swydd yn atebol i’r Uwch-reolwr Marchnata a PR.

I weld y swydd ddisgrifiad lawn, cliciwch ‘download’

Mae ACT  yn cadw'r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar os derbynnir nifer fawr o geisiadau addas. Rydym felly yn annog ceisiadau cynnar i sicrhau eich bod yn cael ystyriaeth ar gyfer y swydd.

Byddwn yn cysylltu ag ymgeiswyr drwy e-bost yn ystod y broses. Gwiriwch eich ffolderi sothach a spam os gwelwch yn dda

 

Dyddiau cyfweliad: I'w gadarnhau

  

 

Diversity Statement

ACT is committed to fair and safe recruitment practices and ensuring the most suitable candidate is recruited for each vacancy. We are committed to ensuring all job applicants and members of staff are treated equally, without discrimination because of gender, sexual orientation, marital or civil partner status, gender reassignment, race, colour, nationality, ethnic or national origin, religion or belief, disability or age. Our questioning and collating of information is intended to help us maintain equal opportunities best practice and identify barriers to workforce equality and diversity. The information collated from you will not be used in any decision affecting you. The organisation recognises its responsibilities under legislation and employment law and positively promotes equality of opportunity in all aspects of employment. ACT welcome applications from all who believe they meet the essential requirements of the role. If you require any further information please contact us directly.